კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

თქვენი პირადი ინორმაცია იგზავნება ჩენთან ნებაყოფლობით, რომელიც გამოყენებული იქნება ჩვენი სიახლეების, ფასდაკლებების და აქციების შესახებ ინფორმაციის და წვერთად დაკავშირებით სასარგებლო რჩევების გამოსაგზავნად.
პირადი მონაცემების დაცვა ჩვენთვის მნიშვნელოვანია! თქვენი ელ. ფოსტის მისამართ გამოყენებული იქნება მხოლოდ ზემოდ აღნიშნული მიზნებისთვის, ამ მოხდება არცერთი ფორმით სხვაზე გადაცემა.

BEARD.GE-გან მიღებულ ყველა ელ. ფოსტას თან ერთვის გამოწერის გაუქმების ღილაკი.